Kies voor de Rode Schouw


Kies voor basisschool de Rode Schouw!

Ja! Ik wil mijn kind(eren) graag aanmelden!

Als u kiest voor basisschool de Rode Schouw, kiest u voor:

 • Een basisschool met een breed onderwijsaanbod; passend voor ieder kind.
 • Een basisschool die voorop loopt op het gebied van Passend Onderwijs.
 • Een basisschool waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen en waar kinderen zich kunnen ontwikkelen naar gelang hun mogelijkheden.
 • Een basisschool, waar naast aandacht voor kennisverwerving, ook veel aandacht is voor sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheidsbevordering en talentontwikkeling.
 • Een basisschool die passende zorg biedt voor ieder kind.
 • Een basisschool waar veel kennis en mogelijkheden in huis is om kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te helpen op school en hen te ondersteunen waar nodig.
 • Een basisschool die werkt met Taakspel. Een positieve werkhouding en vermindering van ongewenst gedrag zijn het tastbare bewijs.
 • Een basisschool die leerlingen met meer- en hoogbegaafde aanleg en capaciteiten diverse verrijkingsarrangementen biedt. We hebben wekelijks een verrijkingsklas voor leerlingen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Naast de verrijkingsklas is er ook in de reguliere klassen veel aandacht voor verrijkende opdrachten.
 • Een basisschool die hoogbegaafde kinderen een passend lesprogramma biedt, waarbij kinderen in een uitdagende leeromgeving, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Een brede basisschool, die beschikt over een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Kinderen van 0-12 jaar kunnen bijna de hele dag bij ons terecht van 7.00 tot 19.00 uur.
 • Een basisschool die de groepen 7 en 8 interessante technieklessen van vakdocenten biedt.
 • Een basisschool die muzikale educatie zeer belangrijk vindt. Alle groepen krijgen muziekles en vanaf groep 5 krijgen leerlingen les van een docent van het CKB Bergen op Zoom en gaan zij aan de slag in het CKB – leerorkest!
 • Een basisschool waar alle groepen eenmaal per jaar optreden in een musical en mogen stralen op het podium. Een unieke ervaring!
 • Een basisschool waar er veel aandacht is voor kind én ouder.
 • Een basisschool met een veilige oversteekplaats en Kiss & Ride-zone.
 • Een basisschool met het Groene Hart als achtertuin, een avontuurlijk speelterrein en belangrijke ontspanningsplaats voor de leerlingen.

Maak nu een afspraak!

Nieuwsgierig geworden naar onze school en ons onderwijsaanbod? U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

Maak nu een afspraak met directrice Lucy Derks voor een leuke rondleiding en proef de sfeer op onze school!

Facebook

*/?>

Twitter