Klachtenregeling


Wat als u een klacht heeft?

Wij willen u hier informeren wat u kunt doen als u een klacht heeft over de school of iemand op die school. Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Hierover kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school, met de schoolleiding of met de externe vertrouwenspersoon van ABBO.

Vertrouwenspersoon De Rode Schouw:

Hanneke Brooijmans (adjunct-directeur)

Vertrouwenspersoon ABBO:
Annette de Koning
annette@dekoningvertrouwenszaken.nl
06 – 41 16 71 34

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon.

In onze schoolgids vindt u meer informatie.

Facebook

Twitter