Spraak-taalarrangement


Spraak-taalarrangement basisschool de Rode Schouw

Basisschool de Rode Schouw wil zich graag verder blijven ontwikkelen om het onderwijsaanbod passend voor ieder kind te blijven houden. De manier van werken met het spraak-taalarrangement is daar een voorbeeld van.

Wat houdt ons spraak-taalarrangement in?

Gijs-ABBO-Rode Schouw-_GPF1308-webresVoor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van spraak, taal en communicatieve redzaamheid wordt extra begeleiding verzorgd door onze ambulant begeleider van de Aurisgroep uit Goes en logopediste Suzanne van Loon van logopediepraktijk Halsteren. Samen met onze remedial teachers, leerkrachten en intern begeleider wordt gezorgd voor extra oefening en begeleiding van onze leerlingen. Daarnaast zorgen zij voor kennisdelen en uitbreiding van expertise in het team.

In de loop der jaren hebben we veel expertise opgebouwd in het begeleiden van leerlingen met o.a. dyslexie, autisme en spraak-/taalontwikkelingsproblemen.

Waarom een spraak-taalarrangement?

Voor de leerkrachten stond, na alle ervaring met de aparte spraak-taalklas, vast dat er nog meer expertise, kennis en daarmee continuïteit voor deze kinderen moest komen. De kinderen kregen uitstekende begeleiding in de (toen nog) woodpeckergroep, maar de brug maken naar het werken in de eigen groep op de dagen dat zij niet in deze groep zaten was voor verbetering vatbaar. Daarom is enige tijd geleden besloten deze kinderen weer standaard onder te brengen in de eigen groep.

Hoe wordt het spraak-taalarrangement vormgegeven?

Om de ontwikkeling van de spraak-taal-kinderen te optimaliseren, is hun programma opgenomen in het groepsplan en daarmee in het dagelijks handelen van de leerkracht. Zo krijgen de kinderen nog steeds wat ze nodig hebben en zelfs meer, want nu krijgen zij iedere dag individueel of geclusterd in een groepje extra begeleiding door de eigen leerkracht, waarbij hun onderwijsbehoeften centraal staan. Daarnaast krijgen zij nog steeds begeleiding van externen. Bijvoorbeeld van de logopedist, de RT-er, de Ambulant Begeleider. Dit kan plaatsvinden in een groepje. Dat heeft als voordeel dat kinderen van elkaar leren, meer kinderen gebruik kunnen maken van de expertise van deze begeleiders en dat kinderen zich geen éénling voelen, maar onderdeel van een groep zijn. Ook zijn er nog steeds extra gelden beschikbaar voor materialen. Onlangs is er nog materiaal aangeschaft voor gr. 2/3.

De leerkrachten zijn middels training, ervaring en kennisoverdracht allemaal expert geworden en voeren dat in de praktijk door in hun eigen groep. En dat werkt voor alle kinderen!

Zo proberen wij uit alle kinderen het beste te halen,
talentontwikkeling bij alle leerlingen op de Rode Schouw,
passend voor ieder kind!

 

Maak nu een afspraak!

Nieuwsgierig geworden naar onze school en ons onderwijsaanbod? U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

Maak nu een afspraak met directrice Lucy Derks voor een leuke rondleiding en proef de sfeer op onze school!

Facebook

*/?>

Twitter