Basisschool de Rode Schouw


Basisschool de Rode Schouw

Meer dan 40 jaar geleden…

In augustus 1975 werd basisschool de Rode Schouw gesticht door een groep enthousiaste ouders. De school is vernoemd naar de wijk waar de school is begonnen: de Rode Schouw. Deze naam verwijst naar de steenfabriek die hier vroeger heeft gestaan. Basisschool de Rode Schouw is een algemeen bijzondere school, wat betekent dat ons onderwijs niet uitgaat van, of gebaseerd is op, één bepaalde geloofs- of levensovertuiging.

Passend voor ieder kind!

Basisschool de Rode Schouw biedt kinderen een prettig leerklimaat met passende leerarrangementen voor diverse onderwijs(ondersteunings)behoeften.

Waarom zijn wij passend voor ieder kind:

  • Basisschool de Rode Schouw is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen en waar kinderen zich kunnen ontwikkelen naar gelang hun mogelijkheden. Naast aandacht voor kennisverwerving is er veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheidsbevordering en talentontwikkeling.
  • Basisschool de Rode Schouw biedt passende zorg voor ieder kind. We hebben veel kennis en mogelijkheden in huis om kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te helpen op school en hen te ondersteunen waar nodig. Samen met ouders en het zorgteam wordt zorgvuldig gezocht naar oplossingen en verbeteringen van de zorg voor onze leerlingen.
  • Basisschool de Rode Schouw biedt leerlingen met meer- en hoogbegaafde aanleg en capaciteiten diverse verrijkingsarrangementen. We hebben wekelijks een verrijkingsklas voor leerlingen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Naast de verrijkingsklas is er ook in de reguliere klassen veel aandacht voor verrijkende opdrachten.
  • Basisschool de Rode Schouw biedt hoogbegaafde kinderen een passend lesprogramma, waarbij kinderen in een uitdagende leeromgeving, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Basisschool de Rode Schouw is een brede school en beschikt over een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Kinderen van 0-12 jaar kunnen bijna de hele dag bij ons terecht van 7.00 tot 19.00 uur.
  • Groep 7 en 8 van basisschool de Rode Schouw krijgen interessante technieklessen van vakdocenten!
  • Alle groepen van basisschool de Rode Schouw krijgen muziekles. Vanaf groep 5 krijgen leerlingen les van een docent van het CKB Bergen op Zoom en gaan zij aan de slag in het CKB – leerorkest!
  • Alle groepen van basisschool de Rode Schouw treden eenmaal per jaar op in een musical en stralen dan op het podium. Een unieke ervaring!

Het Groene Hart als achtertuin

Basisschool de Rode Schouw heeft het Groene Hart als achtertuin, een avontuurlijk speelterrein en belangrijke ontspanningsplaats voor ieder kind. Er wordt met de leerlingen van de naastgelegen school en de buurtbewoners goed samengewerkt om het Groene Hart schoon en veilig te houden voor iedereen.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn zeer nauw betrokken bij de school. Zij participeren in de MR, helpen mee als hulpouder of maken deel uit van een actieve en creatieve activiteitencommissie.