Bij wie kunt u terecht met vragen


Het onderstaande is een eerste richtlijn tot wie u zich het beste kunt wenden wanneer u vragen of opmerkingen heeft.

Heeft u vragen over uw kind:
in eerste instantie de groepsleerkracht.

Heeft u vragen over de onderwijsinhoudelijke kant:
directie

Heeft u vragen over extra zorg die uw kind mogelijk nodig heeft:
groepsleerkracht en Intern Begeleider

Heeft u vragen over de algemene gang van zaken:
directie

Aanvragen buitengewoon verlof (schriftelijk):
directie

Beleidszaken:
directie