Kies voor de Rode Schouw


Kies voor basisschool de Rode Schouw!

Ja! Ik wil mijn kind(eren) graag aanmelden!

Bekijk de aanmeldingsprocedure.

Als u kiest voor basisschool de Rode Schouw, kiest u voor:

 • Een basisschool met een breed onderwijsaanbod; passend voor ieder kind.
 • Een basisschool die voorop loopt op het gebied van Passend Onderwijs.
 • Een basisschool waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen en waar kinderen zich kunnen ontwikkelen naar gelang hun mogelijkheden.
 • Een basisschool, waar naast aandacht voor kennisverwerving, ook veel aandacht is voor sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheidsbevordering en talentontwikkeling.
 • Een basisschool die passende zorg biedt voor ieder kind.
 • Een basisschool waar veel kennis en mogelijkheden in huis is om kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te helpen op school en hen te ondersteunen waar nodig.
 • Een basisschool die werkt met Taakspel. Een positieve werkhouding en vermindering van ongewenst gedrag zijn het tastbare bewijs.
 • Een basisschool die leerlingen met meer- en hoogbegaafde aanleg en capaciteiten diverse verrijkingsarrangementen biedt. We hebben wekelijks een verrijkingsklas voor leerlingen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Naast de verrijkingsklas is er ook in de reguliere klassen veel aandacht voor verrijkende opdrachten.
 • Een basisschool die hoogbegaafde kinderen een passend lesprogramma biedt, waarbij kinderen in een uitdagende leeromgeving, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Een brede basisschool, die beschikt over een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Kinderen van 0-12 jaar kunnen bijna de hele dag bij ons terecht van 7.00 tot 19.00 uur.
 • Een basisschool die de groepen 7 en 8 interessante technieklessen van vakdocenten biedt.
 • Een basisschool die muzikale educatie zeer belangrijk vindt. Alle groepen krijgen muziekles en vanaf groep 5 krijgen leerlingen les van een docent van het CKB Bergen op Zoom en gaan zij aan de slag in het CKB – leerorkest!
 • Een basisschool waar alle groepen eenmaal per jaar optreden in een musical en mogen stralen op het podium. Een unieke ervaring!
 • Een basisschool waar er veel aandacht is voor kind én ouder.
 • Een basisschool met een veilige oversteekplaats en Kiss & Ride-zone.
 • Een basisschool met het Groene Hart als achtertuin, een avontuurlijk speelterrein en belangrijke ontspanningsplaats voor de leerlingen.