Speelleercentrum

Home » Kindcentrum

Speelleercentrum​

Binnen ons speelleercentrum werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leiding onder één dak en vanuit één pedagogische visie samen. De kinderen ontwikkelen zich in één doorgaande lijn. Uw kind ervaart van 0-12 jaar een veilige en vertrouwde omgeving.

Binnen speelleercentrum De Rode Schouw ontwikkelt het kind zich vanuit nieuwsgierigheid en ontdekt het de wereld om zich heen vanuit alle ontwikkelingsgebieden. We zijn trots op ons totaalaanbod van onderwijs, kinderopvang en opvang voor- en na schooltijd waarbij genoeg ruimte is voor sport, cultuur en ontspanning.

Speelleercentrum De Rode Schouw | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek