Klachtenregeling


Wat als u een klacht heeft?

Wij willen u hier informeren wat u kunt doen als u een klacht heeft over de school of iemand op die school. Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Hierover kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school, met de schoolleiding of met de externe vertrouwenspersoon van ABBO.

Vertrouwenspersoon De Rode Schouw:

Hanneke Brooijmans (adjunct-directeur)

Vertrouwenspersoon ABBO:
Annette de Koning
annette@dekoningvertrouwenszaken.nl
06 – 41 16 71 34

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon.

In onze schoolgids vindt u meer informatie.

 

Gesprekken opnemen

Het is niet gebruikelijk dat ouders/verzorgers of leerlingen binnen de school gesprekken opnemen, zonder dit te melden. De school zal ook geen gesprekken opnemen en delen met derden, zonder dit aan de ouders/verzorgers te melden. Dit past niet binnen de verplichtingen vanuit de AVG en het draagt niet bij aan de veiligheid binnen de school. Belangrijk is wederzijds vertrouwen en respect. Daarbij past het niet om gesprekken op te nemen o.i.d. zonder het te melden. Indien er persoonsgegevens zonder toestemming worden uitgewisseld, zal de school hiervan melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.