Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad adviseert en controleert het bevoegd gezag. Zij heeft bij veel conceptbesluiten ook advies of instemmingsrecht. Dit betekent dat zij goed op de hoogte moeten zijn van alle belangrijke zaken en veranderingen op school- en bestuursniveau. Dit bereiken ze o.a. door het lezen van teamverslagen, informatie van het afgevaardigde GMR-lid en overleg met directie. De jaarlijkse schoolgids en het vierjaarlijks schoolplan zijn terugkerende thema’s, net als de naschoolse en tussenschoolse opvang en de begroting. Naast de agenda worden de punten die ouders via de oudergeleding inbrengen, besproken. Onze medezeggenschapsraad telt drie teamleden en drie ouders. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en ook dit jaar kunt u zich weer aanmelden voor digitale ontvangst van de MR-notulen. De MR zal hier aan het begin van het schooljaar een bericht over versturen.

Contact met de MR

Als MR bespreken wij zaken die de school en uw kinderen aangaan. Als vertegenwoordigers namens ouders en leerkrachten proberen wij zo goed mogelijk jullie belangen in oog te houden als het om de verschillende schoolse zaken goed. Een goed contact met de ouders als achterban is hierbij belangrijk. Schroom daarom niet om de MR-leden aan te spreken, te bevragen of een mailtje te sturen naar: mr-rodeschouw@hotmail.com.

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:

Roel te Loo

Amanda Mies

Richard Clements Sparreboom

 

Namens het team:

 

Linda Glerum (voorzitter):

Ik ben op De Rode Schouw juf in groep 1-2 en 3-4. . Ik ben inmiddels een aantal jaar lid van de MR, de laatste paar jaar als voorzitter. Ik heb nauw overleg met directie en collega’s om tot een functionele agenda te komen. Heeft u input, mailt u mij op onderstaand adres.
linda.glerum@rodeschouw.nl

 

 

Eva Steenkist:
eva.steenkist@rodeschouw.nl

Marion Geilings
marion.geilings@rodeschouw.nl