Nieuwsbrief maart 2018


Nieuwsbrief #8 maart 2018

In de nieuwsbrief van maart leest u over de resultaten van het oudertevredenheidspeiling, over het mailbeleid, over het rapport van de onderwijsinspectie, waar het thema van groep 1/2 en 3/4 overgaat en wat er zoal in maart nog te gebeuren staat.

Veel leesplezier!