Nieuwsbrief september 2018


De nieuwsbrief van september kunt u hier terug lezen.

In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Avondvierdaagse
 • Ouder-kindgesprekken
 • Studiedag 11 september
 • Schoolreis 13 september
 • Cursus natuurfotografie groep 5-6
 • Techniek groep 7-8
 • Verrijkingsklas
 • Thema brandweer & open dag
 • Bedankt juf Elisa en meneer Wim
 • Waterbeleid
 • Klasbord
 • Toestemming publicatie beeldmateriaal
 • Kinderboekenweek 
 • Schoolfoto’s
 • Tips van Seef
 • Bericht MR
 • Bericht van Stichting Leergeld
 • Bericht van Mamaloe