Onderwijs voor hoogbegaafden


Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen op basisschool de Rode Schouw

Basisschool de Rode Schouw biedt hoogbegaafde kinderen een passend lesprogramma, waarbij kinderen in een uitdagende leeromgeving in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen.

Hoogbegaafdenonderwijs in de RubiqS-klassen

Gijs-ABBO-Rode Schouw-_GPF1485-webresIn het schooljaar 2017-2018 werken we met twee klassen voor hoogbegaafde leerlingen: de zogenoemde RubiqS-klassen. We hebben een RubiqS-groep 5-6 en een RubiqS-groep 7-8. Kinderen voelen zich er thuis en kunnen zichzelf zijn. Naast alle reguliere vakken die worden aangeboden, zijn er extra vakken zoals filosofie, schaken en Italiaans. Tevens wordt er veel tijd besteed aan creatieve werkvormen en staat drama wekelijks op het programma.

Hoe wordt het onderwijs voor hoogbegaafden bij ons vormgegeven?

Hoogbegaafde kinderen hebben een andere manier van informatie verwerken en opslaan. Ze leren vanuit inzicht, eerst het geheel en vervolgens pas de verschillende delen waaruit het geheel bestaat. Daarom wordt er gewerkt met het ‘top-down leren’. Gedurende het jaar staat een aantal thema’s centraal waaraan de kinderen werken.

Tijdens de onderzoekstijd die dagelijks op het rooster staat, stellen de kinderen binnen het thema onderzoeksvragen op, waarmee de onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt, waardoor kinderen ook van en met elkaar kunnen leren. Door gestructureerd te werken aan de onderzoeksvragen, wordt toegewerkt naar een eindproduct. Dit kan zijn in de vorm van een presentatie, maar ook grotere, klassikale producten kunnen hierbij gemaakt worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het inrichten van een museum, het schrijven van een toneelspel en het maken van een maquette.