De Rode Schouw hecht veel waarde aan goede contacten met ouders/ verzorgers. Zij kennen hun kind immers het beste.

De Rode Schouw

Naast de contacten die ouders/ verzorgers met de leerkrachten hebben over de vorderingen van hun kind, zijn er ook verschillende andere momenten waarop ouders/ verzorgers betrokken kunnen zijn bij de school. Er zijn diverse werkgroepen waarbij ouders en leerkrachten samen bepaalde activiteiten organiseren. Zo hebben wij:

  • Een Medezeggenschapsraad
  • Een Ouderraad
  • Een verkeerswerkgroep
  • Ouders die helpen bij speciale klassenactiviteiten