De samenwerking betekent dat wij in onze school nauw samen werken met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Op dit moment hebben wij de volgende vormen van opvang op onze school gerealiseerd:

Kinderopvang de Rode Schouw

Kinderdagverblijf de Rode Schouw

In het gebouw van basisschool de Rode Schouw is 1 dagopvanggroep gevestigd. De groep Mik, biedt plaats aan 16 kinderen van 0 – 4 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer. Ze spelen buiten in hun eigen tuintje, op het schoolplein of in de binnentuin.

 • Lieve en ervaren leidsters
 • Nauwe samenwerking met basisschool
 • Ligging in rustige woonwijk
 • Van 0 tot 12 jaar in 1 gebouw
 • Ruime buitenspeelgelegenheid
 • Groene omgeving
 • VVE – Piramide gecertificeerd

BSO de Rode Schouw

De buitenschoolse opvang groep, het Schouwspel, biedt plaats aan 30 kinderen van 4 – 12 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte en kan ook gebruik maken van de aula. Ze spelen buiten op het schoolplein  en maken natuurlijk ook regelmatig gebruik van het Groene Hart.

De kinderopvang heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik,  het vier/ogenprincipe en nog veel meer. Dit plan wordt 2-jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

 • Lieve en ervaren leidsters
 • Nauwe samenwerking met de Rode Schouw
 • Ligging in rustige woonwijk
 • Van 0 tot 12 jaar in 1 gebouw
 • Ruime buitenspeelgelegenheid
 • Groene omgeving

Peutergroep de Rode Schouw

Peutergroep Mik is alle dagen geopend voor kinderen van 2-4 jaar.

Een ochtend dagdeel is van 08.30 tot 11.30 uur.
Een middagdagdeel is van 12.30 tot 15.30 uur.

Deze tijden kunnen indien gewenst gecombineerd worden met dagopvang.

 • Lieve en ervaren leidsters
 • Nauwe samenwerking met de Rode Schouw
 • Ruime aangrenzende buitenspeelplaats
 • Van 0 tot 12 jaar in 1 gebouw
 • VVE – Piramide gecertificeerd

Locatiehoofd Kindcentrum Rode Schouw

ons team van kdv Mik

 • Wendy - Pedagogisch medewerker

 • Anniek - Pedagogisch medewerker

 • Maaike - Pedagogisch medewerker

 • Latoya - Pedagogisch medewerker

Ons team van bso het Schouwspel

 • Jorieke - Pedagogisch medewerker

 • Miranda - Pedagogisch Medewerker

 • Marielle - Pedagogisch Medewerker