Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad​

De medezeggeschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de school. Dit doen wij door één keer in de 8 weken te vergaderen over belangrijke zaken en veranderingen op schoolniveau zoals; de begroting, ouderbetrokkenheid, schoolgids, maar ook wat er onder de ouders zelf speelt. 

Contact met de MR

Als vertegenwoordigers proberen wij zo goed mogelijk de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten te behartigen. Een goed contact met de ouders als achterban is hierbij belangrijk.Schroom daarom niet om de MR-leden aan te spreken, te bevragen of een mailtje te sturen naar:

OMR@rodeschouw.nl. 

U kunt ook een van ons aanspreken:

Ouders van de MR Leerkrachten van de MR
Laura Scharpe Juf Renee Hagenaars
Carola Gouw Juf Suzanne Hamoen