Missie & Visie de Rode Schouw

Een Missie die bij jou past!

Een Missie die bij jou past!

Bij kindcentrum de Rode Schouw staan rust, kracht en vrijheid centraal.

Ons gedreven en wendbare team biedt persoonlijke aanpak en kwaliteit, gericht op het laten bloeien van ieder kind, met of zonder extra ondersteuning. We zijn een gezellige, informele en betrokken school waar iedereen zich thuis voelt. Met een moderne twist en een kindgerichte aanpak stimuleren we creativiteit en enthousiasme. Op de Rode Schouw mag je zijn wie je bent, met veel 1-op-1 aandacht en samenwerking tussen ouders en school én met stichting Zon en de kinderopvang.

 

Een visie die bij jou past!

Een visie die bij jou past!

Op de Rode Schouw vinden wij het belangrijk om gewoon goed onderwijs te bieden. Ons onderwijsconcept is gericht op de volgende bouwstenen:

· Van spelend leren;

· Naar ervarend leren;

· Naar onderzoekend leren;

· Tot ontwerpend leren.

Door de leergangen heen stimuleren wij met deze stappen de eigen autonomie en zelfstandigheid van een kind.

Ons doel is dat ieder kind zich in een veilige, uitdagende omgeving met al zijn/haar talenten zo breed mogelijk en optimaal ontwikkelt. Ons huidige onderwijsaanbod voor de groepen in de onderbouw en bovenbouw en ons hoogbegaafdenonderwijs, vormt de basis voor optimale kansen voor ieder kind op het gebied van de cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de brede persoonlijkheid.