Missie & Visie de Rode Schouw

Missie De Rode Schouw

Passend voor ieder kind!

De Rode Schouw wil kinderen kansen bieden, met gebruikmaking vanuit hun eigen talenten zich te ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige en verantwoordelijke medemensen.

De volgende waarden zijn kenmerkend voor basisschool De Rode Schouw.

  • Open, transparant
  • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
  • Samen lerend
  • Verantwoordelijk
  • Vooruitstrevend

 

Visie De Rode Schouw:

Passend voor ieder kind!

De Rode Schouw is een school voor talentontwikkeling, waar wordt afgestemd op de kwaliteiten, talenten en de hulpvraag van de leerling, met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheidsbevordering.   

Ons doel is dat iedere leerling, op elk niveau en in elke groep, zich in een veilige, uitdagende omgeving optimaal ontwikkelt. Zo werken wij samen met ouders om het kind te vormen tot een sociaal, zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch denkend persoon.  

Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en medewerkers zich prettig en gewaardeerd voelen.  Iedere leerling wordt gestimuleerd en gemotiveerd om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, passend bij de eigen mogelijkheden. De leerlingen doen op deze manier kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling, als mens in de maatschappij.