Ouderraad

Betrokken ouders

Op onze school zijn ouders heel actief en betrokken. Per groep hebben we twee klassenouders. Dit zijn ouders die zich beschikbaar stellen om de leerkracht te ondersteunen bij de organisatie van activiteiten. Tegelijkertijd kunnen zij optreden als tussenpersoon tussen ouders en leerkracht (de klassenouders organiseren bv. veelal de verjaardagsfestiviteiten van de leerkracht en zijn aanspreekpunt voor ideeën).

Een van de twee klassenouders heeft bovendien zitting in de ouderraad. Deze coördineert de groepsoverstijgende activiteiten en vergadert hiervoor dus regelmatig. Onze school kent een bijzonder actieve en creatieve ouderraad. 

Gedurende het schooljaar wordt u voorafgaande aan alle activiteiten waar hulp bij nodig is, benaderd door de ouderraad met de vraag of u bereid bent mee te helpen.