We geloven in samenwerken om samen te zorgen voor een veerkrachtig kind die weet wie hij of zij is en bereiden hem of haar voor op de rol in de samenleving. Als ouders bundelen we onze visie en krachten om zelf invulling te geven aan een ander onderwijsconcept voor mijn kind.

Abbo kindcentra

Abbo kindcentra

Visie / missie en kernwaarden Abbo kindcentra

De scholen van Abbo kindcentra zijn allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Er zijn zeven Abbo kindcentra. Basisschool de Krabbenkooi, Kindcentrum Kiemkade, de Montessorischool, basisschool de Aanloop en vrijeschool De Zeeridder in Bergen op Zoom, Kindcentrum de Rode Schouw in Halsteren en Kindcentrum Kiezelrijk in Steenbergen. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind.

De visie omvat vier punten die wij als stichting belangrijk vinden:

  • Dat een kind vrijheid ervaart in wie hij of zij is.
  • Dat wij vertrouwen hebben in een leertempo van een kind
  • Dat wij talenten herkennen en doorontwikkelen
  • Dat we leerlingen voorbereiden op toekomstige rol in de samenleving