Overblijven & buitenschoolse opvang


Van 7.oo tot 18.30 uur kan uw kind bij ons terecht!

Het is mogelijk uw kind gebruik te laten maken van voor-, tussen- of naschoolse opvang. Bij voor- en naschoolse opvang werken we samen met ZO en Mamaloe.


Mamaloe kinderopvang

LOGO-MAMALOE-400

 

 

 

Tussenschoolse opvang
ZO_logo

Voor de tussenschoolse opvang (het overblijven) werken wij ook samen met ZO. Het overblijven gebeurt onder toezicht van TSO-medewerkers gewoon bij ons op school.

De kinderen nemen geen brood of drinken van thuis mee, want daar wordt voor gezorgd:
de tafels worden gedekt en de kinderen smeren zelf hun boterhammetjes. Kosten voor eenmalig overblijven zijn € 3,20. U kunt uw kind op vaste dagen bij ZO laten overblijven. Zodra u een inschrijfformulier heeft ingevuld, eet uw kind mee op de aangegeven dagen. Wilt u uw kind niet op vaste dagen laten overblijven? Dan geeft u op het inschrijfformulier aan dat u uw kind per keer wilt aanmelden via de lijst die bij iedere klas hangt.