Peuterspeelzaal


Vanaf 2 jaar kan al gestart worden!

Peuterspeelzaal ‘t Klaverblaadje

Op de Rode Schouw kunt u terecht bij peuterspeelzaal “’t Klaverblaadje”. Uw peuter kan hier terecht vanaf 2-jarige leeftijd. U kunt uw kind aanmelden via www.jeugdenwelzijnboz.nl of telefonisch via nummer 0164-246 068.

Voor het inschrijfformulier klik hier

PSZ1PSZ4PSZ2

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang Mamaloe

Wanneer blijkt dat de peutergroep vol zit, is dit geen probleem. In dat geval biedt ook Kinderdagopvang Mamaloe peuterspeelzaalwerk aan en onder dezelfde condities. Voor het inschrijfformulier klik hier.

Mamaloe1Mamaloe2Mamaloe3

 

Nauwe samenwerking tussen peuterspeelzaal en kleutergroep!

Uiteraard wordt nauw samengewerkt met de groepen 1 en 2 van onze school: dezelfde thema’s en activiteiten worden georganiseerd en nauw overleg vindt plaats tussen leidsters en leerkrachten bij de overstap van een kind naar groep 1 (een warme overdracht).