Scalda College


scaldaScalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het onderwijs is erop gericht om het beste in mensen naar boven te halen. Daarom werkt Scaldaj graag samen met de ABBO-scholen. Studenten van de opleiding Onderwijsassistent lopen graag stage bij één van deze scholen. De contacten zijn persoonlijk en de begeleiding wordt door de studenten als zeer prettig ervaren. Zo zullen er ook in komende schooljaar veel studenten gedurende het gehele schooljaar stagelopen in de klassen ter ondersteuning van de leerkrachten.

Onderwijsassistent, Pedagogisch werk en Helpende zorg & welzijn
Vlietstraat 11a 4535 HA Terneuzen
T: 0115 64 16 00
E: info@scalda.nl
www.scalda.nl