Stichting ABBO


ABBO

Stichting ABBO

De scholen van Stichting ABBO

Basisschool De Rode Schouw valt onder het bestuur van Stichting ABBO. Deze stichting staat voor: Algemeen Bijzonder Basisonderwijs. De scholen van ABBO zijn allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Er zijn zes ABBO-scholen: De Krabbenkooi, Algemene School Oost, de Montessorischool, en de Aanloop in Bergen op Zoom, de Rode Schouw in Halsteren en de Nieuwe Veste in Steenbergen. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind.

De missie van Stichting ABBO

De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”.

Vanuit deze missie is het de overtuiging van alle ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen levert vooral een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van “twenty-first century skills”. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.

Het bestuur van Stichting ABBO

Het bestuur bestaat uit 6 leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bestuurstaken. Tevens dragen zij zorg voor de bewaking van het karakter van het algemeen bijzonder basisonderwijs waar de ABBO-scholen toe behoren. Algemeen bijzondere scholen zijn openbaar toegankelijk en opgericht door ouders. In 2011 is een algemeen directeur aangesteld bij ABBO. Er is in de relatie bestuur – directie een duidelijke scheiding tussen bestuur, toezicht en management.

De directeuren van de 6 scholen zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Meerdere malen per jaar leggen zij schriftelijk (monitoringsverslagen) en mondeling verantwoording af over het door hen gevoerde beleid. Bovenschoolse zaken en de algemene aansturing worden uiteraard door de algemeen directeur geregeld. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid op stichtings- en schoolniveau.

ABBO