Verrijkingsarrangement


Verrijkingsarrangement basisschool de Rode Schouw

Wat houdt ons verrijkingsarrangement precies in?

Voor leerlingen met meer- en hoogbegaafde aanleg en capaciteiten werken wij met diverse verrijkingsarrangementen. Voor leerlingen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 hebben wij wekelijks een verrijkingsklas. De kinderen die in deze klas worden begeleid zijn alleen afkomstig van onze eigen school waardoor onderwijs en begeleiding naadloos op elkaar zijn afgestemd! In de reguliere klassen is naast de verrijkingsklas ook aandacht voor verrijkende opdrachten. Daarnaast werken wij ook met een verrijkingstraject in de klas, waarbij kinderen per week extra lesstof en opdrachten krijgen. Op deze manier wordt ons onderwijs ook voor leerlingen met meer- en hoogbegaafde aanleg en capaciteiten passend gemaakt.