Wij bereiden onze leerlingen voor op een toekomst in de 21e eeuw en vinden dat het vooral van belang is om te investeren in de brede ontwikkeling van ieder kind. Samenwerken, zelfstandig leren, ondernemen, onderzoeken, verbinden en innoveren zijn in onze ogen net zo belangrijk als leren lezen, schrijven en rekenen. In onze ogen is ieder kind bijzonder. Dat betekent dat voor ieder kind het maatwerk geboden moet worden dat nodig is om aan het regulier onderwijs te kunnen deelnemen.

Het is onze ambitie om goed onderwijs te verzorgen. Goed onderwijs omvat in onze visie meer dan de cognitieve vorming van onze leerlingen.