De Rode Schouw is een Gezonde School. Een Gezonde School besteedt tijd en aandacht aan gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk maken. De Gezonde School-aanpak werkt planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.

Gezonde school

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

De Rode Schouw voldoet aan de norm van het aantal uren bewegingsonderwijs. Iedere klas heeft twee keer 45 minuten gymles per week in sporthal de Kannebuis. Iedere vrijdag krijgen alle klassen les van bovenschools vakleerkracht Joshua Broeders. De andere les wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die bevoegd zijn om gymles te geven. Zo zorgen we voor een gevarieerd aanbod voor al onze leerlingen.

Daarnaast heeft de Rode Schouw het vignet Gezonde School met het thema bewegen. Hier zijn we als school trots op, want dit betekent dat we op dit thema aan veel eisen voldoen.