Gezonde school​

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Gezonde school

Gezonde school​

De Rode Schouw is een Gezonde School. Een Gezonde School besteedt tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak werkt planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.

Het thema certificaat dat wij hebben behaald is sport en beweging. De school voldoet aan;

Kerndoel 57

De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

Kerndoel 58​

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.