Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Op onze school proberen we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden.

Hoogbegaafdenonderwijs

Hoogbegaafdenonderwijs

Elk kind is uniek en ontwikkelt, leert en groeit op zijn eigen manier. Dat geldt ook voor hoogbegaafde kinderen. Al vanaf de kleuterleeftijd hebben wij aandacht voor deze doelgroep. Door een tijdige signalering en een verrijkingsaanbod in de onderbouw begeleiden wij (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen op een manier die bij hen past. Toch blijkt soms dat een hoogbegaafd kind niet tot volledige ontwikkeling komt, omdat bepaalde zijnskenmerken de groei in de weg zitten. Daarom biedt de Rode Schouw naast het reguliere aanbod ook voltijds hoogbegaafdenonderwijs.  

Uiteraard werken we nog steeds aan alle doelen waaraan in de reguliere groepen gewerkt wordt, maar we besteden extra aandacht aan de executieve vaardigheden (Breinkrachten), het ontwikkelen van een groeimindset, het hogere orde denken en onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast geven we ook vakken als filosofie, debatteren en schaken. 

In alle gevallen kijken we naar de behoefte van een leerling: wat heb jij nu nodig om tot leren of tot ontwikkeling te komen en hoe gaan wij dit samen bereiken. Onderwijs is geen eenrichtingsverkeer, we doen het samen met de leerling!