Kunstzinnige oriëntatie​

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Kunstzinnige oriëntatie

Kunstzinnige oriëntatie​

In het leergebied Kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunst en cultuur. Bijvoorbeeld door musea en voorstellingen te bezoeken en literatuur te lezen. Ook doen kinderen zelf actief aan tekenen, handvaardigheid, muziek en beweging.

De kerndoelen van Kunstzinnige oriëntatie zijn: 

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Deze oriëntatie vindt bij ons op school plaats door:

Leerorkest groep 5 en 6

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij kinderen de kans krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.

Muziek maken heeft kinderen zoveel te bieden, het is een enorme verrijking. Een instrument bespelen en (samen) muziek maken is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek heeft dit herhaaldelijk aangetoond. Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Elk kind zou de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op onze school krijgen alle kinderen dezelfde kans.

Musicals

Alle groepen hebben op De Rode Schouw een eigen musical. Na ongeveer 6 weken oefenen in de klas is er een voorstelling voor alle belangstellenden.

CuMeNu

CuMeNu is het cultuureducatie programma voor basisscholen in de gemeente Bergen op Zoom. Lessen over alles wat bij cultuur hoort: je eigen geschiedenis, omgeving, kunst, dans, muziek, literatuur, film kortom: ideeën die leven bij de scholen komen effectief samen met het aanbod van culturele instellingen en kunstenaars.

De Rode Schouw heeft gekozen voor een gedeeltelijk blanco menu, wat inhoudt dat de school zelf bepaalt welke activiteiten ze in een schooljaar kiezen. Het programma van dit schooljaar hangt samen met het Leerorkest.

Het programma is besproken met de coördinatoren Cumenu. Zij hebben de school geadviseerd over een evenwichtig en kwalitatief goede programmering qua disciplines en inhoud. Dit alles in overleg met de betrokken aanbieders.

Enkele voorbeelden zijn; Jeugdmonumentendag, Jazz project, theater voorstelling in De Maagd.