Texel

Texel

In groep 8 gaan de leerlingen aan het eind van het schooljaar met de hele groep 4 dagen naar Texel. Deze activiteit maakt deel uit van het onderwijsprogramma van De Rode Schouw. De trip is educatief, sportief en verbindend. De kinderen sluiten daarbij een belangrijke periode in hun leven af, namelijk de periode op de basisschool.